MISTRZEJOWICKI SZLAK KULTUROWY


Projekt zakłada stworzenie szlaku kulturowego w oparciu o potencjał Mistrzejowic XV dzielnicy Krakowa, jej historii i dziedzictwa kulturowego. Szlak zostanie wyznaczony, a informacje o nim będą dostępne w wersji internetowej. Do współpracy i zaangażowania się w działania zapraszamy instytucje, organizacje społeczne, kulturalne i szkoły działające na terenie dzielnicy. Opracowanie szlaku poprzedzą wyprawy po dzielnicy z przewodnikiem, wykłady z historii, tradycji i dziedzictwa kulturowego Mistrzejowic oraz konsultacje dotyczące zagadnień związanych z metodologią tworzenia szlaków kulturowych. Realizacja szlaku kulturowego przyczyni się do budowania tożsamości kulturowej mieszkańców, przywracania pamięci lokalnej i budowania więzi społecznych. Szlak kulturowy będzie narzędziem dla szkół do prowadzenia edukacji regionalnej, historycznej i patriotycznej.

Organizatorzy:
Towarzystwo Ratowania Kultury w Nowej Hucie
Klub Kuźnia Ośrodka Kultury im. Norwida w Krakowie
Rada Dzielnicy XV Mistrzejowice
Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

WYDARZENIA


14.09.2017 godz. 14:30


Wyprawę po dzielnicy prowadziła Małgorzata Leks, przewodniczka miejska, mieszkanka Mistrzejowic. Trasa: Fort 48 Batowice - fort artyleryjski Twierdzy Kraków, Kościół św. Maksymiliana Kolbego – historia, ważne postaci, twórcy i fundatorzy, rola świątyni z życiu kulturalnym, politycznym i religijnym, Park Tysiąclecia, rzeźby plenerowe Mistrzejowic i ciekawostki związane z Mistrzejowicami.
Start i finał: Klub Kuźnia OKN, os. Złotego Wieku 14.
Wstęp wolny/zapisy do 13.09.2017

3.10.2017 godz. 18:00


Szlaki kulturowe - tworzenie, zarządzanie, dobre praktyki. Wykład Agnieszki Konior z Katedry Zarządzania Kulturą Instytutu Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Miejsce: Biblioteka Klubu Kuźnia Ośrodka Kultury im. Norwida, os. Złotego Wieku 14 Kraków
Wstęp wolny
Informacje: Joanna Kornas, tel. 12 648 08 86, e-mail: j.kornas@kuznia.edu.pl
11.10.2017 godz. 18:00


Mistrzejowice – od kata do Zielonej Budki.
Wykład Macieja Mieziana historyka sztuki, publicysty, autora książek i przewodników po Nowej Hucie, pracownika Muzeum Historycznego Miasta Krakowa - Oddział Dzieje Nowej Huty.
Miejsce: Klub Kuźnia Ośrodka Kultury im. Norwida, os. Złotego Wieku 14 Kraków


12.10.2017 godz. 15:00


Wyprawę po dzielnicy poprowadzi Małgorzata Leks, przewodniczka miejska, mieszkanka Mistrzejowic.
Trasa: Fort 48 Batowice - fort artyleryjski Twierdzy Kraków, Kościół św. Maksymiliana Kolbego – historia, ważne postaci, twórcy i fundatorzy, rola świątyni z życiu kulturalnym, politycznym i religijnym, rzeźby plenerowe Mistrzejowic i ciekawostki związane z Mistrzejowicami.
Start i finał: Klub Kuźnia OKN, os. Złotego Wieku 14.
Informacje i zapisy: Joanna Kornas, tel. 12 648 08 86, e-mail: j.kornas@kuznia.edu.pl

8.11.2017 godz. 18:00


Pomiędzy Fortem, Kościołem a Serenadą – kulturowe znaki Mistrzejowic.
Wykład Macieja Mieziana historyka sztuki, publicysty, autora książek i przewodników po Nowej Hucie, pracownika Muzeum Historycznego Miasta Krakowa - Oddział Dzieje Nowej Huty. Miejsce: Klub Kuźnia Ośrodka Kultury im. Norwida, os. Złotego Wieku 14 Kraków

KONKURS DLA UCZNIÓW


Tajemnice Mistrzejowic – szlak kulturowy. Miejsca, obiekty, pomniki - ważne, ciekawe, warte zapamiętania. Konkurs na plakat.

Wyniki konkursu:
Jury w składzie:
Magdalena Lis – artysta plastyk
Wiktoria Federowicz – animatorka kultury
Katarzyna Kosowska – kierownik Klubu Kuźnia

przyznało nagrody poniższym uczestnikom:

w kategorii szkoły podstawowe:
I miejsce: Wojciech Widórek, kl. VII
II miejsce: Piotr Widórek, kl. IV
II miejsce: Justyna Milewska, kl. VII
III miejsce: Michał Wilkosz, kl. IV

W kategorii szkoły średnie:
I miejsce: Jan Mróz, Ewelina Olendzka kl. 2BG Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych im. Zenona Klemensiewicza
II miejsce: Patrycja Wrzesień, Mateusz Paryż, kl. 2BG Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych im. Zenona Klemensiewicza
III miejsce: Filip Michalski, kl. 2CG Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych im. Zenona Klemensiewicza

Bardzo dziękujemy uczniom za udział, a nauczycielom za wkład i przygotowanie uczniów do konkursu.
Pobierz wyniki i protokół w PDF

Regulamin: Pobierz regulamin w PDF
1. Organizatorami konkursu są:
Towarzystwo Ratowania Kultury w Nowej Hucie oraz Klub Kuźnia Ośrodka Kultury im. C.K. Norwida w Krakowie.
Konkurs realizowany jest przy wsparciu merytorycznym Muzeum Historycznego Miasta Krakowa Oddział Dzieje Nowej Huty, pod patronatem Rady Dzielnicy XV – Mistrzejowice.
2. Celem konkursu jest poznawanie historii, tradycji i współczesności dzielnicy, popularyzowanie miejsc, pomników i obiektów kulturowych o znaczeniu historycznym i społecznym w Dzielnicy Mistrzejowice. Miejsca zaproponowane będą bazą do stworzenia Mistrzejowickiego szlaku kulturowego.
3. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół i osób indywidualnych.
4. Prace konkursowe mogą być wykonywane indywidualnie lub grupowo.
5. Każdy uczestnik indywidualny lub grupa osób może przedstawić maksymalnie 3 prace konkursowe.
6. Prace należy wykonać w formie plakatu A3 lub większym.
7. Plakat powinien uwzględniać m.in.: informacje o obiekcie, (pomniku, miejscu, obszarze), lokalizację w dzielnicy, jego znaczenie historyczne, kulturowe lub społeczne, ważne dla mieszkańców i turystów.
8. Prace należy dostarczyć do 27 października 2017 do godz. 15.00 do Klubu Kuźnia, os. Złotego Wieku 14, 31-616 Kraków, z dopiskiem "Tajemnice Mistrzejowic"
- osobiście (w godzinach pracy klubu)
lub
- drogą pocztową na podany wyżej adres (decyduje data wpływu do Klubu Kuźnia).
9. Dostarczone prace powinny zawierać następujące dane uczestnika lub grupy uczestników: imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego. W przypadku zgłoszeń grup szkolnych: również imię i nazwisko nauczyciela - opiekuna, telefon kontaktowy, numer i adres szkoły.
10. Prace konkursowe oceniać będzie specjalnie powołane Jury.
11. Lista nagrodzonych zostanie opublikowana na stronach internetowych: trk.org.pl, kuznia.edu.pl
12. Dla zwycięzców przewidujemy nagrody rzeczowe oraz dyplomy, a dla nauczycieli - opiekunów podziękowania za pomoc udzieloną uczniom podczas przygotowań do konkursu.
13. Wręczenie nagród i dyplomów dla uczestników konkursu oraz otwarcie wystawy prac odbędzie się w Klubie Kuźnia, 8 XI 2017r. o godz. 17.30. 14. Organizatorzy konkursu nie zwracają prac, które wpłynęły na konkurs.
Zapraszamy do udziału w konkursie!

Informacji udziela:
Joanna Kornas-Chmielarz, tel. 12 648 08 86, j.kornas@kuznia.edu.pl

KONTAKT


INFORMACJE KONTAKTOWE

Informacje i zapisy:
Joanna Kornas
tel. 12 648 08 86
e-mail: j.kornas@kuznia.edu.pl

about img

Copyright © Towarzystwo Ratowania Kultury w Nowej Hucie